Hỏi đáp – THẦN TÀI, THỔ ĐỊA LÀ AI? HIỂU ĐÚNG ĐỂ THỜ CÚNG ĐÚNG PHONG THỦY


Thần Tài, Thổ Địa là ai?

Vì Sao Mọi Người Thờ Thần Tài Thổ Địa. Trong mỗi gia đình người Việt Nam, đặc biệt là những người làm kinh doanh, hầu như đều có thờ thần tài thổ địa trong nhà, ở công ty hoặc ở cửa hàng. Vậy Ông Thần Tài và Ông Thổ Địa là ai và vì sao mọi người lại thờ hai ông này như vậy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *