7 ĐIỀU ĐẠI KỊ KHI THỜ TƯỢNG PHẬT TRONG NHÀ ĐỂ TRÁNH PHẠM HUÝ RƯỚC HOẠ VÀO THÂN7 Điều đại kỵ Khi Thờ Tượng Phật Trong Nhà
Trong mỗi gia đình theo Đạo Phật thường sẽ có bàn thờ Tượng Phật để cầu xin bảo hộ Bình An và Phát Tài. Tuy nhiên không phải ai cũng biết những điều kiêng kỵ bắt buộc để tránh phạm húy, rước hoạ vào thân. Người ta có câu, phật pháp đại từ, đại bi. Tại sao vi phạm các điều đại kỵ lại rước hoạ vào thân? Bởi vì,…

7 ĐIỀU ĐẠI KỊ KHI THỜ TƯỢNG PHẬT TRONG NHÀ ĐỂ TRÁNH PHẠM HUÝ RƯỚC HOẠ VÀO THÂN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *